Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

kniha

Povídají si dvě knihy: „Jen tak mě tu odložili.“ „A jak se cítíš?“ „…Tajenka má 7 písmen…“

ALODSÁVAČKA
KDOUPOLKOPO
VJBNTPÁRKYD
OUMRALAOOPR
TČAEORTBVIA
ŠSRKNIHAYKO
AYŠEPOKTLAB
LKPARAVANOW
VAČDIEVKRMO
NLĚUOÍĚKAON
KVÁDRŤŠUOPS
Nevyhovuje? Vyberte si jiné luštění: Obrázková osmisměrka (1235)