img
englishsleeve
českyrukáv
deutchAermel
españolmanga
françaismanche
polskirękaw
slovenskyrukáv