Krížovkársky raj

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

výherné lúštenie-krížovka 10102018

Taxikár je vypočúvaný na polícii: ”Máme dokázané, že ste boli v bezprostrednej blízkosti v čase, keď niekoľko výtržníkov bilo policajta. Prečo ste sa nečinne prizerali?” ”To je ťažké, …tajnička.”

POZOR SÚŤAŽ!! Ak sa chcete zúčastniť súťaže prosím najprv kliknite na tlačítko Prihlásiť sa.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A TUZEXOVÁ POUKÁŽKA, CUDZIE (NEMECKÉ) MUŽSKÉ MENO (OTO), AKO (RUSKY), NAŠA RIEKA, ŠTÁTNY PODNIK (SKR.)
B CITOSLOVCE POROZUMENIA, ALKOHOLICKÝ NÁPOJ, ČESKÁ POLITICKÁ STRANA, DRUH VEĽKEJ ŽABY, OBYVATEĽ ÍRSKA
C TAJNIČKA 1.DIEL, ZNAČKA CUKRÍKOV
D SLOHOVÝ ŠTÝL, JEMNÉ PEČIVO, RÍMSKYCH 1051, VESMÍR
E ZAKRIČ (EXPRES.), NEKRÁČAL, ZNAČKA NAŠICH TELEVÍZOROV, ORIENTÁLNE KORENIE
F PATRIACA ADOVI, SLOVENSKÝ SITKOM, PLOCHÝ KOTÚČ
G TAJNIČKA 3.DIEL, HÁDANKA (KNIŽ.)
H ČESKÁ PREDLOŽKA, ŤAŽNÉ ZVIERATÁ, DRUH JAŠTERA, OBLEP
I CUDZIA TV STANICA, DEDINA, VRECKO, DUTÝ VALEC

Zvislé legendy

1 FÚZ, FÚZY (EXPR.), PATRIACI APOVI
2 OBLUDA (PEJOR.), MENO JOZEFA
3 HLUPAŇA, PO ČESKY, ZNAČKA HODINIEK
4 CIRKULÁCIA, ZNAČKA SUŠENÉHO MLIEKA
5 MENO CRUISA, TICHOMORSKÉ KORENIE, RASA UŠLACHTILÉHO KOŇA
6 ZVYŠKY PO OHNI, CITOSLOVCE TÍŠENIA, ZOSILNENÝ ČESKÝ ZÁPOR
7 NERAST, MATKIN BRAT
8 ÚČTY, TKÁČSKY STROJ
9 POZDRAV PRI LÚČENÍ Z FRAN., MENO HEREČKY MACHÁLKOVEJ
10 KOMUNISTICKÁ STRANA ČIECH A MORAVY (SKR.), NECHAJ PÔSOBIŤ VO VODE
11 HRUBÁ PRIDANÁ HODNOTA (SKR.), RÍMSKYCH 56, ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA
12 ZNAČKA DÁMSKYCH VLOŽIEK, STREŠNÁ KRYTINA, DRUH IZOLAČNEJ LEPENKY, DRUH STREŠNEJ ASFALTOVEJ KRYTINY, NIKTO, ŽIADEN
13 OPRSKNUTIE, PARÍŽSKY MÓDNY DOM
14 NAIVKA (EXPR.), DOM ESKIMÁKA
15 LOGARITMICKÉ POČÍTADLO (SLANG.), SLOVENSKÁ POLITICKÁ STRANA
16 TAJNIČKA 2.DIEL, PÍSMENO GRÉCKEJ ABECEDY

Pomôcka

VOX
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Klasická krížovka (432) Súťažné lúštenie (9)