Krížovkársky raj

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

kvety

„Drahý, polej prosím ťa kvety na terase" „Načo? Veď každú chvíľu začne pršať!“ „Veď práve, aby …tajnička má 10 písmen.“

ČIDOVOŇŠURĎ
OBLAKSČOZIA
NAKONZERVAL
ZRLESZČTEKE
ČATEMAZKRVK
LMŤKVETYOAO
ZOSELPHUKDH
OLIRRAKAROĽ
FLAUTAMVUNA
ZBLTACILHID
BODKOČIARKA
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Obrázkové osemsmerovky (1138)